Inside story

Afgørelse nærmer sig: Tryg risikerer kæmperegning opd.

Tryg risikerer at skulle betale et stort og ukendt millionbeløb tilbage til kunderne, fordi man i strid med reglerne har hævet priserne ud over indeks uden at informere ordentligt om det. Sagen fra Forbrugerombudsmanden mod Tryg ser solid ud. Gjensidige og kunderne organiseret i TryghedGruppen følger nøje med.

Har landets største forsikringsselskab snydt kunderne ved at drive en alt for aggressiv prispolitik? Ja, er det korte svar, hvis man læser et brev fra Forbrugerombudsmanden til Tryg dateret den 27. oktober, som InsideBusiness har fået aktindsigt i. Tryg har hidtil afvist af betale kunderne deres penge tilbage.

Det store spørgsmål er fortsat, hvor stort et beløb Tryg kan komme til at skulle sende tilbage til kunderne, ligesom det er et åbent spørgsmål, hvordan Trygs magtfulde majoritetsaktionær, TryghedsGruppen, der i princippet repræsenterer kunderne, vil reagere på, at det ser ud, som om Tryg har snydt almindelige privatkunder for et stort beløb over en længere periode.

Af brevet fremgår det, at de ulovlige prisforhøjelser har stået på i fire år.

”Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Tryg ikke havde hjemmel i Trygs forsikringsbetingelser for privatkunder til at foretage løbende ikkevarslede prisforhøjelser over for sine privatkunder i perioden fra marts 2016 til februar 2020. De kunder, som har betalt disse prisstigninger, og hvis krav endnu ikke er fortabt ved forældelse eller passivitet, har derfor et tilbagesøgningskrav mod Tryg,” fremgår det af skrivelsen, hvori Tryg fik frem til den 25. november 2020 til at oplyse, om Tryg vil anerkende Forbrugerombudsmandens vurdering.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har Tryg ikke svaret på brevet skriftligt, men de to parter holdt i sidste uge et møde, hvor Tryg tilkendegav, at man er uenige i Forbrugerombudsmandens fortolkning af sagen. Man vil svare inden jul.

Alternativt forbeholder Forbrugerombudsmanden i materialet sig ret til at køre en retssag mod Tryg om tilbagebetaling til Trygs kunder. Det er endnu uklart, om Tryg fastholder den hardlinerlinje, som selskabet hidtil har anlagt over for myndighederne, altså en linje, hvor man ikke giver sig en tøddel i forhold til det, der minder om et klokkeklart nederlag til Trygs ledelse med Morten Hübbe i spidsen, der ser ud til at have hentet en stor del af sin vækst fra ulovlige prisstigninger.

Selv har Tryg endnu ikke et svar på, om man vil betale penge tilbage til de kunder, der er berørt.

Tryg: Ingen kommentarer

”Vi er i dialog med Forbrugerombudsmanden om forståelsen af hendes brev og har derfor endnu ikke har taget stilling til det videre forløb. Af samme årsag har vi heller ikke yderligere kommentarer til sagen p.t.,” lyder det i et skriftligt svar fra Tryg til InsideBusiness.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness volder sagen store bekymringer for Tryg og ikke mindst Trygs aktionærer. Det skyldes, at Danske Markets i en analyse fra Asbjørn Mørk tidligere på året spekulerede i, at Tryg risikerer at skulle tilbagebetale 1,6 mia. kr. til kunderne. Det fik aktien til at styrtdykke med 8,5 pct., uden at det dog fik Trygs ledelse til at gå ud med deres egen vurdering af sagen, som kunne berolige børsmarkedet og overvågningsafdelingerne hos Finanstilsynet og Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).

Afgørende i sagen er dog formuleringerne fra Forbrugerombudsmanden, om kravene kan være forældet eller tabt ved passivitet. Efter forældelsesloven er der nemlig tre års forældelse, mens passivitetsdelen er et større juridisk spørgsmål, som ombudsmanden også berører i sit brev til Tryg. For her kan det tænkes, at kunderne har udvist passivitet ved ikke at reagere på, at deres forsikringspriser steg med op til 5 pct. i stedet for indeks. Det kan en eventuel kommende retssag måske give svar på:

”Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan det give anledning til tvivl, om forbrugerne har autoriseret betalingerne efter de ikkevarslede prisstigninger i medfør af betalingslovens §82. Var betalingerne autoriserede, ville forholdet høre under bestemmelsen i betalingslovens §101. Vi har i første omgang besluttet ikke at forfølge disse spørgsmål, men forbeholder os ret hertil i forbindelse med en eventuel retssag om tilbagebetaling,” lyder det noget kryptiske svar fra Forbrugerombudsmanden på det spørgsmål.

Sagen synes velunderbygget

Det er dog også et relevant tema, hvordan Trygs øvrige ejerkreds vil reagere på sagen. Det står således ret klart, at Tryg får svært ved at slippe uden om en form for tilbagebetaling til kunderne, fordi ombudsmandens sag synes ret velunderbygget. Det skyldes, at Tryg selv har oplyst, at man i perioden i tillæg til indeksreguleringen og uden forudgående varsel gennemførte individuel prisregulering for en mindre del af privatkundernes forsikringer. Dog var prisstigningerne under 5 pct.

Men Forbrugerombudsmanden redegør i brevet for, at Tryg end ikke har varslet kunderne om, at Tryg ikke længere skulle varsle prisstigninger på under 5 pct. I stedet fremgik det blot af Trygs brev til kunderne, at man havde præciseret, hvordan væsentlige ændringer skal varsles under ændring i betingelser. Med det in mente skal man nok have været forbrugerjuridisk ekspert, hvis man som Tryg-kunde skulle forstå, at Tryg havde givet sig selv carte blanche til at hæve priserne med markant mere end forsikringsbranchens standard.

Selv hvis ændringsvilkåret skulle fortolkes således, at det gav Tryg ret til at foretage prisstigninger på op til 5 pct. uden forudgående varsel, ville vilkåret efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne tilsidesættes. ”Det skyldes, at vilkåret i så fald ville udgøre et særdeles byrdefuldt vilkår, hvis betydning ikke er blevet tydeligt fremhævet over for kunderne, inden vilkåret fik virkning.”

Desuden påpeger Forbrugerombudsmanden, at en generel regelændring om, at forbrugerne uden varsel må acceptere prisstigninger på op til 5 pct. om året hvert år, forringer forbrugernes retsstilling væsentligt og på den måde vil skade forbrugernes rettigheder. Så det er altså ganske store kræfter, som Tryg skal lægge arm med, hvis de vil tage sagen til domstolene.

Det store spørgsmål er dog fortsat, hvor stort et beløb Tryg uretmæssigt har opkrævet hos kunderne, ligesom det er interessant at få svar på, om TryghedsGruppen som majoritetsaktionær og som repræsentant for Trygs kunder vil kræve hele det ulovligt opkrævede beløb tilbage. Profiler i TryghedsGruppens repræsentantskab har nemlig tidligere været særdeles kritiske over for Trygs prispraksis.

Det har InsideBusiness spurgt TryghedsGruppen om, men her er meldingen fortsat lidt undvigende:

“Det er naturligvis en sag, vi følger nøje, og både bestyrelse og repræsentantskabet er løbende blevet orienteret. Lige nu ligger sagen hos Forbrugerombudsmanden, som Tryg er i dialog med, og følger derfor den rette sagsgang for kunder som for medlemmer,“ siger administrerende direktør Rie Odsbjerg Werner, TryghedsGruppen.

Også hos Gjensidige, der som tidligere beskrevet i InsideBusiness har indført en lignende prisstigningsmodel, følger man sagen nøje, da man mener, at den kan få betydning for prispraksis i branchen.

“Som vi tidligere har sagt til dig, følger vi sagen nøje. Vi har ikke tidligere kendt til indholdet af forbrugerombudsmandens brev og efter at have læst det, har vi brug for mere tid til at nærlæse og analysere hendes svar, da vi mener, det kan få konsekvenser for hele branchen. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt kommentere på sagen. Vi afventer, hvad næste skridt fra Forbrugerombudsmanden bliver,” lyder det fra kommunikationsdirektør Trine Andrup, der har modtaget brevet fra InsideBusiness.

 

Læs hele Forbrugerombudsmandens brev til Tryg her.

thumbnail of Aktindsigt beslutningsbrev Tryg

 

Læs mere

Mystikken breder sig i Trygs store møgsag

Her er vinderne og taberne på ny, stor forsikringsalliance

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste