hubbe til forsikring

Forsikring

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter forsikringsbranchen

Landets største forsikringsselskab, Tryg, har sat alle sejl til for at gøre forebyggelse til en del af deres kerneforretning, og det giver faktisk mere forretning, lyder erfaringen fra topchef Morten Hübbe. I andre selskaber er man mere skeptiske over for de økonomiske resultater af forebyggelsesindsatsen, som ofte viser sig vanskelig at gennemføre i praksis.

Langtfra alle i forsikringsbranchen er sikre på, at skadeforebyggelse kan gøres til big business. For mange er det mere snak og branding end resultater, der kan ses på bundlinjen. Men i landets største forsikringsselskab, Tryg, er man i gang med en helt ny strategi med tilnavnet fra passiv til aktiv tryghedsskabelse fra 2018 til 2020.

Trygs topchef, Morten Hübbe, holder fast i, at det giver økonomisk mening at installere rottespærrer og alarmer i folks huse samt lære dem at køre pænere via Tryg Drive eller sælge dem i cyberforsikring.

”Jeg er ikke i tvivl om, at der er forretning i det. Ser du for eksempel på alarmer, er Danmark et af de lande med flest indbrud og færrest alarmer, vi ser, at rotteskader over en periode næsten fordoblet. Og så er det jo forbundet med stort ubehag for kunderne at miste data. Så ser du kynisk på kroner og øre i forebyggelse, så er der god logik i at undgå, at det sker. Det er ofte skader, som kunderne helst ville være foruden, også selv om de ender med at få en pose penge,” siger Morten Hübbe.

Trygs netop offentliggjorte resultat for første kvartal viser da også en fremgang på 6 procent på toplinjen, før salget af Alka. En del heraf kan tilskrives den strategiske satsnings på forebyggelse, som også giver en øget kundetilfredshed, konstaterer Hübbe:

Trygs strategiske tiltag

Hos Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, har topchef Morten Hübbe valgt at inddele koncernens rejse i forskellige strategiske stadier.
P.t. er man ved at tygge sig igennem strategien ’rethinking insurance’, hvor man i perioden fra 2018 til 2020 ændrer strategien fra passiv til aktiv tryghedsskabelse, herunder forebyggelse.
I perioden 2015-17 handlede det om at bruge data til at skabe ’world class-mikrotarifering’.
I 2012-14 var situationen mere kritisk, og her handlede det om strategien ’fixing the room’.
Før da var Trygs fokus endnu mere på krisehåndtering, efter at Hübbe overtog fra Stine Bosse. Dengang var strategien i 2010-11 ’all hands on deck’.

”Man kan sagtens måle effekten af forebyggelsesstrategien, der både rammer kundetilfredshed og giver øget salg. Efter nogle år med pres på toplinjen ser vi nu en privatforretning, som vokser takket været salget af både klassiske produkter og forebyggelse, og samtidig stiger kundetilfredsheden,” siger Hübbe med henvisning til, at 40 procent af kunderne siger ja til at få rottespærrer installeret i deres hus. Tryg har solgt 10.000 cyberforsikringer (p.t. 22 om dagen) til mindre virksomheder, mens salget til yngre bilister er steget 70 procent, efter at man indførte Tryg Drive-appen, der giver op til 30 procent rabat på bilforsikringen, hvis man kører pænt. Desuden har appen et program, der gør, at man kan dyste mod dem, man kender, i at køre pænt.

 

Tryg: Forebyggelse giver mersalg

Men en del af forebyggelsen handler om mersalg, det vil sige, at kunderne tilvælger dyrere forsikringspakker:

”Vi ser ofte, at kunderne bedre kan se dækningsfordelene i forsikringspakkerne og vælger medium og large kundepakkerne i stedet for small,” siger Morten Hübbe.

Til en nylig forsikringskonference Forsikring 2019 arrangeret af Insight Events fremlagde Trygs direktør for priser og produkter, Mikkel Zimakoff, netop resultaterne af Trygs forebyggelsesstrategi, der har fokus på sammen med kunderne at skabe et fælles mål om færre skader. Det er kernen i forebyggelsesstrategien, der i sidste ende handler om at få kunderne til at købe ind på en opgave, der ellers er af lavinteresse for de fleste.

Generelt havde Tryg valgt at implementere de tre nævnte forebyggelsesindsatser over det seneste halvandet år: Tryg Drive i maj 2017, Tryg Alarm i november 2017 og Tryg Rottespærre i oktober 2018. Det har virket på forskellige måder, for eksempel har Mikkel Zimakoff set en ret stor reduktion i kundeafgangen fra kunder, der har fået en alarm installeret. Og så er det også positivt for skadesfrekvensen:

”Vi ser en foreløbig reduktion på 15 procent i vores skadesfrekvens. Det er nok for tidligt at sige, at det er en generel trend, men viser det sig at holde om 1-3 år, så begynder det at være rigtig godt for vores kunder og for os.”

Desuden har det hos Tryg vist sig, at 41 procent af kunderne nu vælger den kundepakke, der har rottespærren med, og det er den dyreste pakke, hvor kunderne siger ja til alle dækninger.

”Vi oplever især med hensyn til rottespærren, at det er et produkt, som kunderne forstår, og der er generelt en god oplevelse med installationen, der kan klares inden for 48 timer ­– også uden at kunden er hjemme,” siger Mikkel Zimakoff.

Alm. Brand: Forebyggelsestiltag gav pauvre resultater

På samme konference fremlagde Alm. Brands skadedirektør, Brian Wahl Olsen, koncernens strategi for klimaforebyggelse, blandt andet med henblik på at undgå skybrudsskader, stormskader, vandskader med mere.

Her var erfaringerne umiddelbart, at det var svært at aktivere kunderne til selv at gøre en indsats for at sikre hjemmet mod eksempelvis oversvømmelsesskader. Blandt andet fremhævede Brian Wahl Olsen et eksempel, hvor Alm. Brand havde besøgt et af de hårdest plagede områder for skybrud og stormflod, nemlig Jyllinge ved Roskilde, der havde været ramt af omfattende vandskader:

”Vi havde inviteret 3.000 kunder i Jyllinge-området til orientering om, hvordan de kunne forebygge deres hjem mod vandskader. Kun et halvt hundrede mennesker dukkede op, selv om vi havde taget en masse materiel med til dem, som kan bruges til forebyggelse af vandskader. Det viste lidt om villigheden til selv at gå op i forebyggelsen, selv om vi havde taget smarte systemer med, der gør, at der ikke kommer vand op via en kælder med gulvafløb.”

Ifølge Brian Wahl Olsen er det et generelt problem, at der opføres for meget nyt byggeri i områder notorisk kendt for oversvømmelser, ligesom det for forsikringsbranchen er et reelt problem med områder, som igen og igen bliver ramt af oversvømmelser.

Ikke kun inden for klimasikring, men generel sikring af hjemmet er tendensen ifølge Brian Wahl Olsen den samme. Det er først, når skaden er sket, at man sikrer sig.

Det gælder blandt andet tyverialarmen, der først installeres, når man har haft indbrud. Eller installation af en vandsensor, der kan forhindre vandskader fra skjulte rør i gulv og vægge, når vandskaden er sket.

”Jeg fornemmer, at man skal have oplevet en skade og konsekvenserne af den, før man vælger at forebygge,” sige han.

Topdanmark: Digitale tiltag giver mere mening

Hos Topdanmark har man heller ikke valgt at gøre som Tryg og rykke ud med en meget offensiv og synlig strategi om forebyggelse til privatkunderne, men det betyder ikke, at landets næststørste forsikringsselskab ikke arbejder med forebyggelse i forretningsmodellen, forklarer produktudviklingsdirektør Jens Røpke.

”Det handler om at tænke skadeforebyggelse ind i forretningen i det omfang, det giver mening. Derfor har vi fokus på de områder, hvor vi mener, at skadeforebyggelse har den største effekt.”

Det betyder, at man ikke har alle de tilbud til privatkunderne som Tryg. Til gengæld har Topdanmark investeret massivt i at forebygge brandskader i landbruget og på nedlagte gårde, som sidste år viste sig at være en dyr omgang, da den tørre sommer bød på talrige dyre brande for forsikringsselskaberne. Derfor betonede topchef Peter Hermann sidste år netop, at en forebyggende indsats havde været med til at holde erstatningsudgifterne til det voldsomt stigende antal markbrande nede.

Det er også et stort tema for Topdanmark at undgå arbejdsskader, for eksempel afskærmning af maskiner og adskillelse af køreveje fra gående i virksomheder.

”Men vi har skam også de gængse tilbud om låsetjek, vinduessikring og mulighed for en boks i bilen til de yngre bilister, men vi har nok prioriteret digitale tiltag til vores kunder højere end Tryg, da eksempelvis langt flere af vores kunder anmelder skader digitalt, end de gør i Tryg,” fortsætter Jens Røpke.

GF Forsikring vil gerne forebyggelse på trafikområdet

Hos GF Forsikring, der er et af landets største kundeejede forsikringsselskaber, lyder meldingen fra skade- og policedirektør Per Haulund, at skadeforebyggelse er del af selskabets dna. Det betyder, at man har opbygget en onlinestrategi med en hjemmeside, som kommer med en række gode råd – før, under og efter en skade. Det er et område, som fortsat udvikles, det samme gælder under kundens egen profil på GF’s hjemmeside, hvor der også kommer relevante forebyggelsestiltag op.

”Vi er blevet mere proaktive på forebyggelse. For eksempel uddeler vi i dag dna-kit til kunder, der har haft indbrud. Dna-kittet bruges til tyvetækkelige ting,” forklarer Per Haulund, der også fremhæver bilområdet som en satsning på forebyggelse. Her bruger man GF Fonden, hvis formål er at forebygge skader inden for især trafiksikkerhed:

”Sidste år gennemførte vi mere end 70 arrangementer landet over – lige fra elcykelkurser og glatførekurser til foredrag om sikkerhed i trafikken. I vores trafiksikkerhedsarbejde har vi især fokus på unge trafikanter og seniorer og disse gruppers særlige risici. Ved hvert arrangement giver vi deltagerne ny viden og konkrete værktøjer, som forebygger skader, og som forhåbentlig også kan redde liv,” fortsætter Per Haulund, der henviser til, at et andet særligt fokusområde er demente og deres pårørende, hvor GF informerer om vigtigheden af at lægge kørekortet på hylden i rette tid.

 

Læs mere

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

 

 

Trygs koncernchef, Morten Hübbe, taler om klart forbedrede salgstal og muligvis også lavere erstatninger som følge af forebyggelse. Konkurrenterne tvivler på, om en massiv satsning på forebyggelse hos privatkunderne som Trygs er pengene værd.

Foto: PR