Inside story

Forsikringsmarked under stigende pres. Priser kravler opad

Reduceret kapacitet og stigende priser på en række forsikringstyper til større virksomheder spreder sig nu også i Danmark. Trenden drives af internationale spillere og højere genforsikringspriser foranlediget af højere skadesudgifter, cyberkriminalitet og frygt for flere katastrofer. If Forsikring forventer at øge forretningsomfanget.

Det er lidt for spændende tider disse år – så spændende, at priserne på det globale forsikringsmarked er begyndt at køre opad, i takt med at frygten for storskader lige fra naturkatastrofer, cyberkriminalitet, pandemier, direktions- og bestyrelsesansvarssager tager til. Flere steder meldes der om forhøjede præmier, ligesom det er blevet sværere at forsikre sig for store virksomheder med visse risici.

Udviklingen mærkes hos mæglerhuset Contea, hvor direktør Lars Steen Nielsen oplever, at markedet er blevet ”hårdere” og selskaberne forsigtigere og mere kritiske.

”Vi bruger væsentlig mere tid på at få placeret forsikringer end tidligere, og det kræver mere dokumentation og risikobevågenhed at købe den rette dækning til den rette pris. Vi er i stigende grad nødt til at gå ind med flere forskellige forsikringsselskaber for at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker. Det vidner om et hårdt marked, der for tiden ændrer sig ret hurtigt.”

Ifølge Lars Steen Nielsen er det både de mange store naturbrande og en stigende mængde orkaner, der har ændret markedsvilkårene. Og det har fået genforsikringsselskaberne til at hæve priserne.

”Det er hos de store genforsikringsselskaber som Münich Re og Swiss Re det starter, fordi kapaciteten på det globale genforsikringsmarked kommer under pres, og det sender krav og stigende priser videre ud til kunderne. Vi forventer, at den trend vil fortsætte ind i 2021. Vi ser også, at Lloyd’s marked for salg af specialistforsikringer strammer til.”

Ifølge Lars Steen Nielsen skal virksomhederne være opmærksomme på, at forsikringsselskaberne varsler vilkårsændringer på bl.a. ansvar-, property- og transportpolicer, ligesom der er eksempler på, at forsikringsselskaberne varsler eksklusioner for pandemi/epidemi og cyberangreb ind i policerne som følge af krav fra genforsikringsselskaberne. Det kræver mere af kunderne og mæglerne, hvilket ifølge Lars Steen Nielsen ikke nødvendigvis er en ulempe.

”Vi skal huske på, at mæglernes berettigelse jo netop viser sig i tider, hvor krav og priser strammes til. Men virksomheder med en seriøs og sund holdning til risikostyring, vil fortsat være attraktive for selskaberne, også i årene der kommer” siger Lars Steen Nielsen.

Også arbejdsskadeforsikringer forventes at stige kraftigt med op til 15 pct., lyder det fra Contea.

If Forsikring lukrerer på faldende risikoappetit

Fra Nordens største forsikringsselskab, If Forsikring, der forsikrer Nordens absolut største industrivirksomheder, har chef for underwriting inden for industri Kristine Birk Wagner også mærket udviklingen. Men det lander positivt i form af vækst i Ifs præmieindtægter.

”Vi har hos os været meget konsistente i forhold til – sammen med kunderne – at sikre, at de har kontrol over deres risici. Derfor har vi ikke selv været ude at lave generelle prisstigninger, ud over hvor vores genforsikring nødvendiggør det, men især på bygningsforsikringer kan vi tydeligt mærke, at de globale konkurrenter har strammet op på deres krav til kunderne efter at have haft store tab. For os har det betydet en tilvækst, som vi ikke har set i lang tid.”

Ifølge Kristine Birk Wagner driver If Forsikring en grundig forsikringsforretning over for de største virksomheder, hvor man stiller store krav til, at sikkerheden af deres værdier og fabriksanlæg i hele verden er tiptop. Til gengæld tager If Forsikring så også en større del af kundernes risiko på egne bøger og overlader mindre til genforsikring.

”For os er det meget vigtigt, at kunderne arbejder meget med at kontrollere eksempelvis deres brandrisiko, eller risici fra naturkatastrofer. Vi er meget kritiske med det. Til gengæld tager vi også gerne en meget væsentlig del af risikoen i egne bøger, når skaderne sker.

Ny trend i Danmark

Det er ikke nyt for Kristine Birk Wagner, at globale spillere såsom Allianz, Zürich Versicherung, AIG Danmark, HDI Global, AXA XL Forsikring, FM Global og RSA har strammet op i de øvrige nordiske lande, men det er nyt, at trend er kommet til Danmark.

”Vi har set den trend sprede sig i Sverige og Norge de seneste par år, men nu er det altså kommet til Danmark, at de internationale konkurrenter både hæver priserne og ændrer tilgangen til risici.”

Ifølge Kristine Birk Wagner drejer det sig typisk om virksomheder med en omsætning på over 1 mia. kr. om året, der har aktiviteter uden for Norden, mens især de regionale virksomheder ikke på samme måde er ramt af trenden.

Også hos Codan, der med RSA-koncernen i ryggen arbejder proaktivt med at være på forkant med udfordringer og trends, som rammer virksomheder, der opererer globalt, hvilket mange af de allerstørste danske virksomheder typisk gør, mærker produktdirektør i erhvervsforretningen Jesper Franck, at markedet har ændret sig:

”For visse forsikringstyper, primært inden for D&O (ledelsesansvar), rådgivningsforsikringer og cyber- og kriminalitetsforsikringer oplever vi, at kapaciteten er blevet mindre, hvilket naturligvis også har påvirket priserne, især for de store internationalt arbejdende virksomheder. Det er dog vores indtryk, at det heldigvis er muligt at finde kapacitet og gode løsninger for langt de fleste virksomheder.”

Prisstigninger på vej

Ifølge Jesper Franck ser man også en trend med generelt stigende priser på genforsikringer såvel som på traditionelle produktforsikringer. Årsagen er pandemien og andre indikationer på et mere usikkert forsikringsbillede, og det betyder prisstigninger for danske virksomheder:

”Det kan genforsikringsselskaberne nok bedst svare på, men vores fornemmelse er, at det hænger sammen med coronausikkerhed og generelt flere store naturkatastrofer, som påvirker risikobilledet og omfanget af skadesudbetalinger. Markedet for genforsikring betyder desværre, at nogle af de allerstørste danske virksomheder formentlig må forvente prisstigninger, ikke kun på ledelses-, rådgivnings- og cyberforsikringer, men også på brand- og driftstabsforsikringer. Vi ser dog hele tiden på, hvordan vi bedst kan modvirke dette og finde løsninger til gavn for både kunder og samfund.”

Codan er en del af RSA Group, en af verdens største skadesforsikringskoncerner, som er til stede i Skandinavien, England, USA, Canada, Europa, Mellemøsten og så videre. Det er denne forsikringskoncern, som Tryg og canadiske Intact Financial Corporation har lagt et bud på.

Også for mere regionale nordiske virksomheder, der har brug for forsikringer, kan udviklingen alt andet lige få en effekt i form af højere priser og svagere dækning, lyder det fra underwritingdirektør Thomas Berg fra Gjensidige, som ikke opererer på globalt niveau, som RSA/Codan og If Forsikring gør det.

Priser kan også stige for nordiske virksomheder

”De største erhvervskunder er ofte kunder med behov for internationale programmer på tings- og ansvarsforsikring, og disse risici er ikke en del af vores risikoappetit. Vi er dog vidende om, at coronaeffekten har medført en del usikkerhed i markedet om reassurancemarkedets risiko. Det er vores vurdering, at denne usikkerhed om reassurancemarkedets reelle eksponering medfører stigende præmier og restriktioner i dækningerne. Der hersker ikke samme usikkerhed om det øvrige erhvervsmarked, men usikkerheden på de store eksponeringer kan også medføre øgede reassurance priser og restriktioner på det øvrige erhvervsmarked.”

Det er en generel trend, at stigende priser på genforsikring også kan ramme danske kunder.

”Årsagen til stigninger og restriktioner skyldes coronaeffekten, dvs. store udgifter på rejseforsikring, men også usikkerheden om, hvor meget reassurancemarkedet er eksponeret for i forhold til virksomhedernes øvrige tab som følge af corona. Der er forsikringsselskaber som på tingsforsikringer, har eksponeret sig for dækning af virksomheders tab (driftstab) som følge af corona.  Gjensidige er ikke blandt de selskaber, Men store tab i reassurancemarkedet kan få indflydelse på alle selskabers fornyelsespræmier,” konstaterer Thomas Berg fra Gjensidige.

Branchekilder oplyser, at man finder de største problemer hos de forsikringsselskaber, der har forsikret f.eks. hotel- og flyselskaber mod effekterne af en global pandemi. Denne type forsikring er dog ikke almindelig  i Norden, om end der har været sager fremme, f.eks. om Petter Stordalens hotelkæde Nordic Choice, som har tegnet en slags epidemiforsikring. Men Codan, der har hotelkongen som kunde, mener dog ikke, at forsikringen dækker, da der er tale om en pandemi, ikke en epidemi.

Læs mere

Mystikken breder sig i Trygs store møgsag

Her er vinderne og taberne på ny, stor forsikringsalliance

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste