gjensidige første kvartal

Her er nøgletallene for Gjensidiges danske forretning for først kvartal