SAS prioritizes corporate citizenship to guide its business and climate strategy.

Kommentar

Kommentar: Kunstig Intelligens kan hjælpe forsikringsselskaber nå ambitiøse ESG-mål

ESG påvirker mange områder i et forsikringsselskab fra prisfastsættelse, til skadesomfang og behandling, til investeringsstrategi, til hvilke kunder og leverandører forsikringsselskaberne vil have og til hvor forsikringsmedarbejdere vælger at være ansat. Forsikringsselskaberne indopererer i stigende grad ESG i deres kerneforretning og strategier. Avanceret analyse og kunstig intelligens kan hjælpe forsikringsselskaberne med at nå de ambitiøse ESG-mål, effektivt implementere strategien om bæredygtighed og opfylde de stigende krav til rapportering.

Dialogen om ESG i forbindelse med forsikringsselskaber har hidtil mest været fokuseret på det ændrede klima, som vi alle oplever i form af mere ekstremt vejr med oversvømmelser, storme og tørke, som påvirker størrelsen og frekvensen af skaderne, som forsikringsselskabet har i deres rolle som aftager af forsikringsrisiko.

Analyse og AI kan hjælpe forsikringsselskabet til at få bedre overblik over de risici, de har, og hvordan de kan mitigere dem. Hvis skaden så faktisk sker, er der fokus på bæredygtig skadesbehandling, genbrug og reparation. Således måler de fleste forsikringsselskaber i deres årlige bæredygtighedsrapporter, hvor stor en andel af deres skadesbehandling, der er bæredygtig, og har ligeledes mål for dette. Men fokus i forsikringsbranchen er gået fra en passiv rolle som skadesbehandler til en aktiv forebyggelsesagenda ud fra mantraet, at de mest bæredygtige skader er de skader, der aldrig sker.

Et eksempel på hvordan kunstig intelligens kan anvendes til bedre overblik over forsikringsrisiko, er selskabet LiveEO, som i 2022 vandt SAS Hackaton. De brugte satellitdata til at modellere og forudsige risiko for oversvømmelse med det formål at formindske eller forebygge forsikringsskader på bygninger som følge af oversvømmelse.

ESG-ratings som beslutningsstøtte til kundeportefølje og leverandørvalg

Forsikringsselskaber holder i stigende grad et skarpt øje med deres kunders ESG-ratings, som indikerer virksomhedernes overordnede bæredygtighedsperformance, og flere forsikringsselskaber har afvist eller ekskluderet kunder på baggrund af dårlig ESG-rating.

Et af de seneste eksempler på dette er If Forsikring, som i maj 2023 afbrød samarbejdet med to erhvervskunder, som havde en dårlig ESG-rating. Dermed kan det blive en dyr og besværlig affære som virksomhed og forsikringskunde ikke at have styr på sin ESG-indsats og profil.

Også på leverandørsiden kigger forsikringsselskabet grundigt på sine leverandørers ESG-performance, når leverandører screenes og udvælges. Som rettesnor anvendes i flere selskaber de ti principper i FN’s global compact til valg og evaluering af nye og nuværende leverandører og erhvervskunder.

Lovgivning i udvikling

Som ringene i vandet spreder de sig – rapporteringskravene. Den grønne dagsorden ligger øverst på mange agendaer, hvilket ofte medfører nye krav, der skal overholdes. De helt store udfordringer ligger i at følge med de nye reguleringer, der hurtigt vinder frem, indsamle de nødvendige data til at opfylde de nye krav samt balancere begrænsede ressourcer.

Bæredygtighedsrapporterne er kommet for at blive, og med al sandsynlighed kommer de til at ændre karakter og potentielt blive mere omfattende i fremtiden. Alene fra ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og GRI (Global Reporting Initiative) skal forsikringsbranchen rapportere mere end 1.000 kpi’er.

Forsikringsselskaberne skal ikke længere blot samle data ind fra egen virksomhed, men også fra resten af deres værdikæde. Det betyder, at rapporterne ofte bygges på utilstrækkelige datagrundlag, da en endegyldig drejebog eller den nødvendige information ikke findes, hvilket gør gode proxyberegninger altafgørende. Det er her, gode analyseværktøjer og kunstig intelligens kan spille en vigtig rolle.

Ved hjælp af struktureret dataanalyse kan forsikringsselskaberne bygge mere robuste modeller, hvilket kan være med til at sikre, at rapportering ikke blot er en complianceøvelse, men også værdiskabende for forretningen som helhed.

Ansvarlige investeringer

Forsikringsselskaber er store investorer i deres rolle som formueforvaltere. At nå målet som ansvarlig investor og på sigt gøre deres samlede investeringer klimaneutrale arbejder de fleste forsikringsselskaber frem mod.

Analytics and AI f.eks. i form af optimeringsmodeller kan hjælpe med at finde de investeringer, som giver det bedste afkast, men samtidig tager hensyn til virksomhedernes ESG-performance. Dette kan føre til mere bæredygtige og ansvarlige investeringer og til bedre langsigtede resultater.

 Større strategisk fokus på ESG

For forsikringsvirksomhederne er vigtigheden af ESG ikke en nyhed. De fleste har taget handling og blandt andet sikret forøget fokus ved at investere i en dedikeret chief sustainability officer og en dedikeret afdeling for bæredygtighed.

Derudover viste et IBM-studie offentliggjort i juni 2023, at 50 procent af administrerende direktører på tværs af brancher nu har deres kompensation bundet op på ESG-faktorer.

Hvad angår kunstig intelligens som et værktøj til at bekæmpe klimaændringerne, er der bred enighed om at det.

Ifølge en analyse fra Boston Consulting Group fra juli 2022 mener, at 87 procent af de adspurgte globale offentlige og private klima- og AI-ledere svarer, at avanceret analyse og kunstig intelligens er nyttige værktøjer i kampen mod klimaændringer.

Også i rollen som arbejdsgiver spiller ESG-agendaen ind: Forsikringsselskaber, som inkluderer ESG, kan have lettere ved at tiltrække og beholde de attraktive medarbejdere, som har højt fokus på bæredygtighed og socialt ansvarlige virksomheder.

Både kunder, aktionærer, leverandører og nuværende og potentielle medarbejdere ser nøje på forsikringsselskabets ESG-profil. Så det er ikke kun forsikringsselskabernes kunders ESG-profil, der bliver vejet og vurderet, men også deres egen.

Dette fokus viser, at branchen tager ESG særdeles seriøst, og at ESG nu for alvor er blevet en del af den strategiske indsats og kerneforretningen. Avanceret analyse og kunstig intelligens kan hjælpe forsikringsselskaberne med hurtigere at nå deres mål om at blive et bæredygtigt forsikringsselskab.

 

Denne klumme er skrevet af Anette Jakobsen, principal advisor, analytics and AI hos SAS Institute, og Joanna Nørholm , business advisor, risk and sustainability hos SAS Institute