soderbergnet

Pension

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

InsideBusiness kan nu løfte sløret for den første store unbundlingpensionsaftale med op til flere tusinde medarbejdere, der får frit valg mellem flere investerings- og forsikringsleverandører, primært Euro Accident, men potentielt også PFA. Se investeringsleverandørerne, og hvordan den nye forretningstilgang kan blive i praksis.

En omstridt, stor rammeaftale for potentielt flere tusinde medarbejdere på området for sociale tilbud danner rammen om et forsøg på et gennembrud på det danske pensionsmarked. Aftalen, der netop er faldet på plads, er nemlig en såkaldt unbundlingaftale. I hvert fald den del af aftalen, som er indgået med mæglerhuset Söderberg & Partners, der dog har ligget i indædt strid med blandt andet mæglerhuset RTM, der leverer til PFA, om medlemmerne af aftalen.

RTM har nemlig indgået aftale med Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS), men Söderberg & Partners angriber samtidig samme medlemmer med en alternativ rammeaftale, som er den første store unbundlingaftale på det danske pensionsmarked, hvor opsparingsdelen og forsikringsdelen står hver for sig, med potentielt flere tusinde ansatte, bekræfter Söderberg & Partners’ direktør, Per Østergaard, over for InsideBusiness.

”Ja, det er den første store unbundlingaftale af nævneværdig karakter med potentielt mere end 4.000 medarbejdere. Det er derfor rigtig interessant, og det er noget, vi formentlig kommer til at se mere af. Allerede nu ser vi jo en opdeling mellem sundhedsforsikringer og pensionsordninger for sig. I en tid, der har været præget af store underskud på pensionsselskabernes syge- og ulykkesforsikring, er det godt, at der kommer fokus på det her og så meget transparens som muligt.”

Per Østergaard oplyser, at Söderbergs aftale til alle sociale tilbud indebærer, at kunderne kan blive præsenteret for tre forskellige modeller. I de to leveres forsikringsdelen af Euro Accident, mens kunderne kan vælge mellem AP Pension og Pensions som investeringsleverandør.

Sagen kort

Nu er der endelig sket et gennembrud inden for de såkaldte unbundlingaftaler med opdeling mellem to forskellige forsikrings- og investeringsløsninger på pensionsområdet.

Den første store aftale er således kommet i hus med Söderberg & Partners som mægler. Her kan kunderne vælge mellem flere investeringsfonde hos Pensions og et mere klassisk pensionsopsparingsprodukt hos AP Pension.

Forsikringsdelen leveres af Euro Accident, hvis det ikke er PFA, som medlemmerne kan vælge at forblive hos. I givet fald beholder de både forsikringer og investeringsdelen hos dem.

I Pensions kan de få en mere fleksibel investeringstilgang med valg mellem en række forskellige fonde, mens de i AP Pension får en klassisk opsparingsmodel, hvor primært pensionsselskabet passer på pengene – og det har AP Pension gjort godt på det seneste, da man i hvert fald sidste år lå bedst i en række forskellige afkastanalyser. Den tredje mulighed opstår, hvis kunden allerede er hos PFA, så kan han/hun vælge at blive i den ordning.

”Reelt har kunderne mulighed for både at være unbundlet og forblive bundlet i PFA’s univers. Nogle kunder vil nok det ene, mens nogle andre vil det andet. Det er interessant fra vores side af bordet, at rigtig mange pensionsselskaber bød sig til for at komme med på opsparingsdelen. Det viser, at selskaberne ser det her som et interessant nyt forretningsområde,” konstaterer Per Østergaard.

Per Østergaard tilføjer, at det også i stigende grad er et tema, at en pensionsleverandør kan vise en model for, hvordan pengestrømmene skal fordeles fra enkelte medarbejdere og videre til både investerings- og forsikringsleverandør, når og hvis kunderne ønsker en sådan løsning.

Uenighed i branchen

InsideBusiness har før beskrevet de såkaldte unbundlingaftaler, som især Aon har lavet.

Den største kendte var Aons ordning til egne danske medarbejdere, som kom på plads sidste år, hvor Euro Accident leverede forsikringsdelen, mens Velliv står for investeringsdelen.

Allerede dengang var fronterne trukket klart op blandt de kommercielle selskaber, således at de to største spillere, Danica og PFA, som udgangspunkt var modstandere af unbundlingtanken og i hvert fald ikke gik aktivt ind i udbudsrunder, mens Velliv, AP Pension, Topdanmark Liv og Alm. Brand Pension var positive.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har dette billede ikke ændret sig med LOS-aftalen.

Ikke overraskende er Pensions, som også er en ret ny aktør på det danske pensionsmarked, yderst tilfreds med det nye gennembrud. Her er administrerende direktør Per Møhl dog overrasket over, at udviklingen ikke går hurtigere:

”Pensions er den eneste pensionsudbyder, som ikke blot understøtter unbundling mellem forsikringspakken og kapitalforvaltningen i en typisk pensionsordning, vi unbundler også kapitalforvaltningen på én digital betalings-, administrations- og investeringsplatform. Det styrker konkurrencen, mobiliteten og ikke mindst den enkeltes naturliges ret til indflydelse på valg af løsning. Dette har i mange år været efterspurgt af arbejdsgiverne. Det er lidt paradoksalt, at pensionsmarkedet er det eneste marked, hvor færre valgmuligheder skulle være bedre for forbrugeren. Som med alle andre brancher er det vel omvendt.”

Per Møhl peger på, at covid-19 i 2020 har bremset udviklingen, men at den forventes at blive normaliseret i andet halvår i 2021. Den vil desuden tage til, hvis markedet for syge- og ulykkesforsikringer normaliseres og kommer til at ligge på et bæredygtigt niveau.

P.t. er det noget af det, som Finanstilsynet i disse dage arbejder for at få på plads – og som er blevet italesat af konkurrencemyndighederne.

”Pensions er den eneste pensionsudbyder, som faktisk imødekommer samtlige kritikpunkter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport fra efteråret 2019. Dette betyder en gængs pensionsordning, med én indbetalingskanal, som jo altid vil være et krav, men opdelt mellem en økonomisk bæredygtig og attraktiv forsikringspakke og et stort udvalg af bæredygtige livscyklusprogrammer. Da Pensions´ juridiske struktur er en ’nonprofitpensionskasse’, så tilgår alle de fordele, vi kan forhandle, ubeskåret til medlemmerne. Det være sig formidlingsprovisioner, rabatter, kickback mv.,” siger Per Møhl

Per Møhl forsikrer om, at Pensions står for gennemsigtighed og likvide investeringsløsninger, som udgør den rette værdi for kunderne.

”Vores pensionskasseløsning er aldrig før set på markedet. Vi er overbevist om, at vores rolle på markedet vil skabe et decideret paradigmeskifte i Danmark og i resten af EU. I realiteten handler det om mere fokusering på forbrugeren og maksimal forbrugerbeskyttelse frem for på egen interesse som finansiel aktør på markedet. Vi er overbevist om, at vores gennemsigtige og lave omkostningsstruktur på lang sigt vil skabe markant merværdi for medlemmerne med forventet merudbetaling ved pensionering.”

Også kritik af unbundlingens hovedrolleindehaver

Det er dog ikke alle, som er lige begejstrede for trenden med unbundling i forhold til forsikringsselskabet Euro Accident.

En af de mere skeptiske mæglere, hvad angår Euro Accidents forretningsmodel i forhold til de ellers kendte pensionsløsninger, er direktør og pensionsmægler Mogens Rosengaard fra RTM.

”Da Euro Accident er forholdsvis ny på det danske marked, er min indsigt i selskabet ret sparsomt, og jeg mangler også et erfaringsgrundlag. En af mine bekymringer er, at det her nye selskab jo er svensk med hovedkontor i Sverige og tillige ejet af en kapitalfond. Vi ved jo ikke, hvordan de vil reagere, hvis de får lige så mange skader, som PFA eller de andre pensionsselskaber oplever. De kendte danske pensionsselskaber leverer jo bundlede løsninger, men Euro Accident har jo ikke mulighed for i samme grad at vinde på gyngerne, hvad de taber på karrusellerne, og omvendt, når det går godt. Så på den måde er jeg da bekymret for, hvad der sker, hvis de måtte opleve større tab på de danske kunder, og hvilken betydning det kan have, hvis de trækker sig ud af det danske marked igen. Så jeg skal altså sætte mig mere ind i Euro Accidents juridiske og økonomiske situation, før jeg uden forbehold tør anbefale dem til vores kunder.”

Hos Söderberg & Partners affejer direktør Per Østergaard Mogens Rosengaards bekymringer. Tværtimod vil man gerne lave mere sammen med Euro Accident.

”Nej, den bekymring har vi ikke. Euro Accident er en del af et svensk forsikringsselskab, og de er underlagt både svenske og danske myndigheders krav. Vi har tillid til dem og tror på dem, og vi er da glade for, at de vil noget mere i Danmark. Vi er interesserede i at lave aftaler med alle dem, der har noget interessant at tilbyde kunderne.”

Læs mere

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping

Storkunde i centrum for grimt pensionsslagsmål

Store udbud og giftig konkurrencesituation præger pensionsbranchen

Voldsomt opgør har sat pensionsbranchen i højeste alarmberedskab

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi

Saxo Bank er klar til indtog på pensionsmarkedet