allan-polack-farve

Pension

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Det er ikke ordentlig forretningsadfærd, at det er så svært for pensionskunder med gennemsnitsrenter at komme over i markedsrenter – og visse selskaber har endda interesse i at fastholde kunderne på grund af god indtjening. PFA’s topchef, Allan Polack, advarer: Branchen skal passe på sit image. Stor konkurrent afviser kritik.

Tusindvis af pensionskunder er fanget i et krydsfelt bestående af et lavt afkast kombineret med høje omkostninger uden mulighed for at skifte til markedsrente, der indebærer muligheden for højere afkast.

Det kan pensionsbranchen ikke være bekendt. Så kontant lyder dommen fra topchef Allan Polack fra de kommercielle selskabers storebror, PFA:

”De selskaber, der holder kunderne tilbage i gennemsnitsrenter, svigter deres rolle som professionel rådgiver over for kunderne. Det er ganske umuligt at levere stærke afkast, hvis man er tvunget til at ligge i meget lange obligationer – og festen holder altså op, når den negative rente som nu ligger i -0,4 procent. Selskaberne kan ikke være bekendt at låse kunderne fast i det produkt,” lød det fra Allan Polack til årets store pensionskonference Liv & Pension hos Insight Finance onsdag.

Sagen kort

I pensionsbranchen er man uenig om, hvorvidt man skal lade gennemsnitsrentekunder skifte til markedsrente og få værdien af deres opsparing med.

PFA’s topchef, Allan Polack, gør det som et af de eneste selskaber, mens Danica afviser.

PFA-topchefen henviser til, at PFA er det eneste selskab, der tilbyder kunderne at komme ud af gennemsnitsrente og over i markedsrente med et overførselstillæg, der modsvarer værdien af garantierne. Polack mener ligefrem, at selskaberne bevidst holder igen, da det er blevet en god forretning at trække omkostninger ud af kunder med gennemsnitsrente:

”Hvorfor må kunderne ikke komme ud af gennemsnitsrenteprodukterne? Vi er det eneste selskab, der lader folk konvertere over i markedsrente med et overførelsestillæg, hvilket giver det reelle frie valg; det gør de andre ikke. Det er jo, fordi gennemsnitsrente er blevet til ret god business. For har du dækket garantierne af i renteswap, så har du ikke ret megen risiko, men tager en klækkelig risikoforrentning.”

Til sammenligning er det ifølge Polack ganske umuligt på grund af solvensreglerne at give disse kunder et rimeligt afkast, da kapitalkravene vil være alt for store, til, at deres penge kan investeres i eksempelvis vindmølleparker, som er blandt de områder, hvor PFA henter gode afkast.

Pas på branchens image

Lige præcis i disse år har selskaberne en særlig forpligtelse til at være transparente og opføre sig ordentligt over for kunderne.

”Det er ikke særlig transparent, og du sætter som selskab selv din risikoforrentning. Det gør, at der opstår en forkert balance mellem kunden og selskabet. Jeg er fortaler for, at tingene er transparente i pensionsbranchen, og så kan kunden vælge ud fra det. Det, synes jeg, hænger ikke sammen her.”

Ifølge Allan Polack står pensionssektoren over for en stor kommunikativ udfordring i den kommende tid. Derfor er det vigtigt, at branchen fastholder sit stærke omdømme og troværdighed, som må siges at have været under pres i især banksektoren.

”Vi er hverken helt eller halvt på vej derud, hvor bankerne er, men den store opgave ligger i, at der fremover skal det samme ud til kundernes pension. Med det forventede lave afkast, vi ser nu, så skal der imidlertid betales mere ind for at få samme udbetaling. Det er for rigtig mange mennesker, der ikke arbejder med finans, kontraintuitivt. Hvis du ikke får afkast, så vil du betale mindre ind, ikke det modsatte.”

Det sætter branchen på en meget vanskelig prøve:

”Så vi har en kæmpe opgave i at få indbetalingerne op de steder, hvor det halter, hvis kunderne skal have pensionsudbetalinger ind svarende til 75-80 procent af deres løn. Det kræver en meget stor tillid til pensionsbranchen via overenskomsterne, for individet vil ikke betale mere ind – man vil hellere købe et sommerhus eller andet og se, om det giver noget.”

Ekspert: PFA har helt ret

Ifølge pensionsekspert Gert A. Nielsen fra BEDSTpension har Allan Polack en pointe. For i nogle ordninger, eksempelvis Danicas porteføljer, er der mere end 135 milliarder kroner låst til de gamle garanterede ordninger. Hertil kommer de nyindkøbte ordninger i SEB, der er præget af tilsvarende høje omkostninger:

”Alle selskaberne undtagen PFA malker jo de gamle ordninger. De malker gennemsnitsrentebestandene for at få endnu større markedsfordel på markedsrenteprodukterne – og kunderne kan ikke flytte væk, for de ved godt, at hvis de har en pæn stor opsparing på for eksempel 1 million kroner, ja, så går de måske glip af yderligere 1 million kroner, hvis de opgiver rentegarantierne uden kompensation.”

Gert A. Nielsen anfører, at det såkaldte driftsherretillæg i de ældre ordninger i Danica/SEB er anmeldt til 0,8-0,9 procent årligt. Hertil kommer høje investeringsomkostninger, hvis en kunde har et garanteret afkast på 2,5-4,5 procent.

”Det er jo en kæphest fra PFA, der mangler indtjeningen fra de her ordninger, hvor deres tilsvarende driftsherretillæg er 0,1 procent årligt. Det svarer til, at PFA kommer til at ’mangle’ ca. 800 millioner kroner om året, som kunne kastes ind i kampen om nye kunder. Og de prøver at råbe politikere og andre op, men det er ikke nemt. De har dog en rigtig god sag her, for omkostningerne står slet ikke mål med det, det koster at drive de her ordninger, der jo for længst er afdækket risikomæssigt, og hvor branchen i øvrigt i 2012 lovede politikerne, at de skulle kunne omtegnes til markedsrente. Det er dog kun PFA, der følger aftalen.”

Danica afviser kritikken

I Danica er direktør Søren Lockwood ikke indstillet på at ændre retningslinjer for kunder med gennemsnitsrente:

”Vi har i flere omgange tilbudt omvalg til de kunder, som har kunnet opnå en økonomisk fordel. Interessen har dog været meget lav, blandt andet fordi mange kunder ønsker en sikkerhed indbygget i deres pensionsordning, herunder en ydelsesgaranti.  Vi har ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer om at give flere tilbud om omvalg. Vi mener ikke,at vi lever op til vores rådgiveransvar og leverer anstændig rådgivning, hvis vi giver kunder, som vi vurderer ikke kan opnå økonomisk fordel ved et omvalg, indtrykket af, at det er en attraktiv mulighed.”

Også pensionsekspert Søren Andersen fra FPension peger på, at Allan Polack har en pointe.

”Det er tankevækkende, at man ikke kan lave et setup, hvor gamle kunder kan gå over i markedsrente og få de penge, de har krav på. For det kan PFA tilsyneladende løfte. Onde tunger vil sige, at andre selskaber tjener så godt på deres gennemsnitsrenteprodukter uden at løbe nogen risiko, at de ikke vil hjælpe kunderne over i markedsrente.”

Søren Andersen henviser også til, at Finanstilsynets regler på området for at overføre de garanterede ordninger er så rigide, at de er med til at afholde selskaberne fra at give kunderne de penge med, som garantierne er værd.

”Det er faktisk Finanstilsynet, der har gjort det uhyre vanskeligt at lave disse omvalgstilbud. Det er faktisk blevet exceptionelt vanskeligt, men det må Finanstilsynet selv svare på.”

 

Læs også

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner