smart

Kultur

Sådan skaber du smart vækst

Det er en gammel nyhed, at den humane kapital i betydning langt overgår, hvad der står på bankbogen, når vi taler mulighederne for vækst i et firma. Whitney Johnson har nu skrevet en relativt kortfattet oversigt om de psykologiske processer, der spiller en rolle for medarbejderes mulighed for at disrupte deres øjeblikkelige situation for at nå nye muligheder – for både medarbejderen og virksomheden, forstås.

Bogen er tilegnet nyligt afdøde Harvard Professor Clayton Magleby Christensen (1952-2020), der med ’The Innovator’s Dilemma’ introducerede begreber som netop disruptive innovation. Clayton Christensen søgte bl.a. at forklare, hvorledes små, innovative firmaer kan overtage markeder fra større etablerede firmaer.

Selv med direkte reference til Clayton Christensen er der foregået mange drastiske simplificeringer – eller simpelthen misforståelser – af hans koncept. Jeg er ikke sikker på, om dette også er, hvad der sker for Whitney Johnson. Men der er trods alt et stykke fra den ydre kamp om markedsandele til medarbejderens indre udfordringer med at komme videre i sin udvikling!

Boganmeldelse

Smart Growth – How to Grow Your People to Grow Your Company

Af: Whitney Johnson

Forlag: Harvard Business Review Press

Sprog: Engelsk

Sideantal: 256

Pris: 280 kr.

ISBN13: 978-1-64782115-9

Stjerner: 2 af 6

Anmeldt af Thomas Vorup-Jensen

Whitney Johnson vælger som grafisk signatur for udviklingsprocessen en såkaldt S-kurve. Kurven er bogstavelig talt formet som et udstrakt S. Ifølge Whitney Johnson har personlig læring og tilpasning hen mod at kunne løfte nye opgaver netop denne form. En langsom og slidsom start efterfølges af en fornemmelse af hurtig udvikling, der så når et mætningspunkt.

Nøgleord, der karakteriserer de forskellige faser, er i starten udforskning og indsamling af viden, herefter acceleration og forandring, der når en udfladning med forståelse og indpasning i et nyt økosystem.

Hvis beskrivelsen her lyder noget overordnet, er det ikke tilfældigt. S-formede kurver er faktisk helt generelt en stærk model for alt fra syre-base-titrering til signalering i nervesystemet. Men allerede her rejser spørgsmålet sig, om Whitney Johnson egentlig vinder meget ved sammenligningen med personlig udvikling.

Bogen følger strukturen af en klassisk Harvard Business Review-case. En kort biosketch på en udvalgt aktør efterfølges af nogle observationer, der understøtter pointer af interesse. Dette virker som bekendt fint for beskrivelser af netop cases, men som et mange gange gentaget element i en hel bog bliver det ærlig talt anstrengt.

Vi hører både om Astrid S. Tuminez (f. 1964), der overvinder betydelige sociale udfordringer i Filippinerne for i dag at være blevet rektor for Utah Valley University, og om den hollandske renæssancebotaniker Maria Sibylla Merian (1647-1717). I betragtning af at Merian netop indsamlede botaniske prøver, kan det næppe komme som en overraskelse, at hun kan bruges som et eksempel på … indsamling.

Men om dette gør S-kurvemodellen mere troværdig, synes jeg ikke er klart. Faktisk bliver det meget store antal cases, som bogen rummer, en læsemæssig hæmsko. Selv om Whitney Johnson laver opsummeringer og fine tabeller, ligner bogen mere en samling af tørrede planter, hvor vi ikke helt forstår deres indbyrdes forbindelser.

’Smart Growth’ virker som et værk, der er skrevet for læseren uden behov for dybdegående argumentation for ideers rigtighed.

Litteraturlisten viser et betydeligt forarbejde lavet af Whitney Johnson, og mange vil nok genkende de udvalgte cases fra egen virkelighed. Men syntesen til en sammenhængende ide er ikke lykkedes godt.

Anmeldt af Thomas Vorup-Jensen.

Læs mere

Stærk bog om at tænke på nye måder

Genudgivet ledelsesbog fortjener en genlæsning

Ny bibel om succesformlen for M&A

Cepos’ visioner for Danmark har passeret sidste salgsdato

Et godt indspark om den falske iscenesættelse af den perfekte leder

Mindful ledelse – et værktøj til personlig udvikling også for stærke ledere

Et indblik i generationsledelse gør os ikke klogere 

Bliv klogere med kunstig intelligens

Hvordan kan medarbejdere disrupte for at få bedre muligheder?

At gøre kunderne lykkeligere

Avanceret guide til kontorjobbet efter covid-19

Essensen af lederskabet

Kedelig bog om spændende emne

Lær storytelling fra bunden i ny bog

68 gode råd om hjemmearbejdet er 60 råd for mange

Ledelse i det offentlige har brug for flere redskaber

Hvordan balancerer lederen mellem kaos og kontrol?

Absolut Strategi er en eksplosion af viden og visioner for det strategiske arbejde

Lær at sige det hårde på en blød måde

Gennemresearchet bog om LEGO læser nærmest sig selv

Sådan genstarter man fællesskabet