morten hubbe

Forsikring

Se forsikringsdirektørernes løn og hvem der får mest i forhold til selskabets størrelse

Landets forsikringsbosser tjener vidt forskellige summer for deres arbejde i direktørstolen. InsideForsikring gennemgår forsikringsselskabernes regnskaber for direktionsvederlag, hvor særligt direktørerne i de mindre selskaber synes at blive godt kompenseret for deres arbejde.

Som forsikringsdirektør står man som den øverst ansvarlige for, at forretningen drives fornuftigt og rentabelt. Rollen giver ofte en ganske udmærket kompensation for at bære dette ansvar – men der er til stadighed stor forskel i, hvor godt man som forsikringsdirektør kan tage sig betalt.

InsideForsikrings gennemgang af forsikringsdirektørernes vederlag tyder på, at der ikke er en lineær sammenhæng mellem, hvor stor en forsikringsforretning man har ansvar for, og hvor meget man bliver kompenseret for at løfte direktøransvaret i form af løn og vederlag. Ud fra gennemgangen tyder det på, at de relativt højeste lønninger skal findes blandt de mindre, gensidige forsikringsselskaber og ikke blandt de store, børsnoterede spillere på markedet med de største præmier.

På redaktionen er vi udmærket klar over, at man ikke kan drage en direkte kobling mellem en direktørs løn og det enkelte forsikringsselskabs præstation målt på hverken vækstrater eller selskabets bundlinje. et kan variere fra år til år. Derfor er opgørelsen rangeret efter, hvor stor en andel vederlagene til direktionen udgør af de samlede bruttopræmier i hvert enkelt selskab. Med andre ord, hvor stor en del af toplinjen der går til direktøren – uden at forholde sig til, hvorvidt der er tale om en høj løn.

I toppen af sammenligningen finder vi Nem Forsikring, hvor direktør Carsten Møller Pedersen fik tildelt vederlag for 7,3 millioner kroner i 2021 svarende til 2,8 procent af bruttopræmierne på 261 millioner kroner.

Nem Forsikring er en kuriøs størrelse i denne sammenhæng, da selskabet sidste år blev overtaget af norske Gjensidige, hvilket påvirkede årets resultat, skrev selskabet i sit regnskab for 2021. Ikke desto mindre er det en vederlagssats, der stikker ud sammenlignet med de øvrige vederlag i lignende selskaber – også set i lyset af at Nem Forsikring havde bruttopræmier for 262 millioner kroner.

Hernæst følger Vejle Brand, hvor Claus Lomholt Poulsen fik vederlag for 1,7 millioner kroner, mens Irene Andreasen i Gartnernes Forsikring fik 1,9 millioner kroner, og Morten Holten fra Bornholms Brand blev kompenseret med 1,6 millioner kroner i vederlag i regnskabsåret 2021.

De tre selskaber havde bruttopræmier for henholdsvis 119, 157 og 142 millioner kroner i regnskabsåret.

“Bestyrelsen har offentliggjort selskabets regnskab og vi redegør for vores lønpolitik på selskabets generalforsamling. Derudover har bestyrelsen ikke noget behov for at drøfte aflønningen af vores direktør udenfor delegeretkredsen,” skriver Kristina Søgaard, bestyrelsesformand for Vejle Brand, i et svar til InsideForsikring.

Set i forhold til det enkelte selskabs bruttopræmier svarer Claus Lomholt Poulsens vederlag til 1,4 procent af Vejle Brands bruttopræmier, mens Irene Andreasen blev kompenseret for svarende til 1,2 procent af bruttopræmierne i Gartnernes Forsikring. For Morten Holten i Bornholms Brand svarede vederlaget til 1,1 procent af selskabets bruttopræmier.

Med andre ord er det de mindre, gensidige selskaber, hvor direktørerne får de relativt højeste vederlag målt op mod selskabernes bruttopræmier.

Tryg i absolut top

Bunden af sammenligningen er overvejende domineret af de tunge forsikringsselskaber i Danmark og Norden som Tryg, Topdanmark, Gjensidige og If. I absolutte tal tjener direktørerne i disse selskaber en væsentlig højere løn end deres kolleger i de gensidige selskaber. Men ses vedlagene i forhold til, hvor store bruttopræmier selskaberne i bunden af listen administrerer, udgør disse direktørers løn en relativt mindre procentdel af det enkelte selskabs samlede bruttopræmier.

Bunden af sammenligningen består af selskaber med bruttopræmier i milliardstørrelsen. Helt i bunden finder vi norske Gjensidige, hvor administrerende direktør Helge Leiro Baastad er noteret for vederlag for 10,4 millioner norske kroner, der udgør 0,03 procent af Gjensidiges bruttopræmier på omkring 29 milliarder norske kroner i 2021.

Herefter følger If Forsikring, hvor administrerende direktør Morten Thorsrud fik vederlag for 22,2 millioner svenske kroner – svarende til 0,04 procent af Ifs samlede bruttopræmier på 48,4 milliarder svenske kroner.

Næste i rækken er Tryg, hvor den administrerende direktør, Morten Hübbe, fik det højeste vederlag i sammenligningen på 21,4 millioner kroner i 2021, hvilket svarer til 0,14 procent af selskabets bruttopræmier.

Ifølge Trygs bestyrelsesformand, Jukka Pertola, sker aflønningen af Morten Hübbe på baggrund af hans ansvar, erhvervserfaring, præstation, kompetencer og markedsvilkårene.

“Han har skabt stærke, bemærkelsesværdige resultater for Tryg i alle de mange år, han har stået i spidsen for Tryg. Han har i sin tid blandt andet leveret på alle de finansielle og strategiske målsætninger, Tryg har præsenteret på sin Capital Market Day,” lyder det fra bestyrelsesformanden i et svar til InsideForsikring.

Jukka Pertola uddyber, at man ikke ser det som retvisende at benytte benchmark mod danske konkurrenter på forsikringsmarkedet, da de øvrige danske forsikringsselskaber har en væsentlig mindre størrelse end Tryg.

“Derfor foretager vi benchmark op mod en række europæiske forsikringsselskaber og andre selskaber, der er sammenlignelige rent størrelsesmæssigt og af samme kompleksitet som Tryg. I forhold til de anførte benchmarks vurderer bestyrelsen, at direktionens aflønning er passende i forhold til markedet,” skriver Jukka Pertola i sit svar til InsideForsikring.

Hos Topdanmark blev der givet vederlag til den administrerende direktør, Peter Hermann, for 11,3 millioner kroner i 2021 svarende til 0,1 procent af selskabets bruttopræmier.

Herefter følger de gensidige mastodonter LB Forsikring og GF Forsikring, hvor den daværende administrerende direktør, Jan Parner, fik vederlag for 3,6 millioner kroner svarende til 0,14 procent af bruttopræmierne i regnskabsåret, mens Anne Mette Toftegaard i LB Forsikring fik vederlag for omkring 5 millioner kroner – hvilket gør de to direktører relativt ’billigere’ direktører målt på selskabernes bruttopræmier, hvis man sammenligner med Rasmus Werner Nielsen fra Alm. Brand, der har væsentlig flere bruttopræmier at gøre godt med.

I Alm. Brand fik Rasmus Werner Nielsen vederlag for 10,5 millioner kroner svarende til knap 0,2 procent af Alm. Brands bruttopræmier i regnskabsåret.

I midten af opgørelsen fordeler de øvrige gensidige forsikringsselskaber sig med bruttopræmier på trecifrede millionbeløb. Her udgør den enkelte forsikringsdirektørs vederlag en andel af bruttopræmierne, der spænder mellem 0,27 pct i Købstædernes Forsikring, hvor administrerende direktør Anders Hestbech fik 3,9 millioner kroner i vederlag, til Aros Forsikring, hvor Morten Dissing havde vederlag for 2,4 millioner kroner i 2021. Det svarer til 1 procent af selskabets bruttopræmier, der udgjorde 239 millioner kroner sidste år.

 

Læs mere

Forsikringsselskab lukker og slukker, Topdanmark tager over 

Forsikringsbranchen vil ødelægge hælermarkedet med register

Euro Accident slås med it-problemer for at nå forretningsplan

Tandlæger udkæmper betændt forsikringsstrid

Revolution på vej i forsikringsbranchen med overgang til økosystemer

Underskud på SUL-forsikringer retter sig. Men der er fortsat kun én vinder

Sønderjysk Forsikring: Vi vil ikke samarbejde med agentur om andet end bilforsikringer

Fremadstormende spiller drøner ind på bredt forsikringsmarked med opkøb

Brand og modvind koster blodrøde tal hos Købstædernes Forsikring

Derfor er price walking så ømtåleligt og vigtigt for forsikringsbranchen