Abonnementsbetingelser

Udgivelse
InsideBusiness udkommer hver fredag formiddag og tirsdag som InsideBusiness Analyse. Erhvervsmediet udkommer ikke fra ultimo juni til primo august, samt to uger omkring jul/nytår og én uge omkring påske og pinse – i alt udkommer InsideBusiness 40 gange om året.

Betaling
Et abonnement på InsideBusiness betales forud. Faktura fremsendes med pris, påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Efter den første abonnementsperiode fortsætter abonnementet automatisk, medmindre der modtages en opsigelse.

InsideBusiness forbeholder sig retten til at regulere sine priser en gang årligt med op til fem procent.

Deling af artikler

Det er som udgangspunkt i strid med gældende regler for copyright, hvis en artikel bag betalingsmur deles bredt i en organisation. Et standard erhvervsabonnement på InsideBusiness giver imidlertid mulighed for at tilknytte fem abonnementer til samme abonnement via “Min konto”. Der er også mulighed for at tilkøbe IP-adgang eller få 10 eller flere abonnenter knyttet til samme konto. Konstaterer InsideBusiness, at en artikel med f.eks. et enbrugers abonnement er blevet delt bredt i en større organisation, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr for krænkelse af ophavsret.

Betaling med Dankort for private 

Ved betaling med Dankort eller Betalingsservice tilmelder kunden betaling direkte på www.ib.dk. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling pga. Nets-aftale. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Ved betaling med kreditkort vil du automatisk blive tilmeldt Automatisk Betaling.

Betaling af introduktionstilbuddet sker ved levering af første års abonnement. Herefter vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort i henhold til din indgået aftale. Betalingen vil altid fremgå af din kontooversigt, og du kan til enhver tid framelde dig Automatisk Betaling, hvis du ønsker at skifte til en anden betalingsform.

Ved betalingsservice og kortbetaling opkræves næste betaling automatisk ved udløbet kort før udløb af abonnement.

Opsigelse
Opsigelse skal ske skriftligt per mail ved henvendelse til kontakt@insideforsikring.dk Det er ikke nok, at man undlader at betale fakturaen eller bremser betalingen. 
Opsigelse af abonnement skal ske senest en måned før sidste dag i abonnementsperioden.

Manglende betaling
Overholdes betalingsfristen ikke, stopper leveringen og InsideBusiness forbeholder sig ret til at fremsende faktura på modtagne numre. Udebliver betaling af fremsendte faktura fortsat, trods fremsendelse af rykkermeddelelse, sendes sagen til inkasso.

Fortrydelsesret
De har som privatkunde ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele det til InsideBusiness, kontakt@insideforsikring.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

InsideBusiness gør dog opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder for virksomheder eller offentlige institutioner, som køber abonnement www.ib.dk  for at læse en bestemt artikel. I så tilfælde forbeholder InsideBusiness sig tillige ret til at opkræve en ekstra regning, hvis en artikel er blevet delt i en organisation i strid med gældende regler for copyright.

Følger af fortrydelse
Hvis de udøver Deres fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Du bedes sende en faktura på beløbet, hvorefter vi overfører pengene. De pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.