fremtiden er din

Kultur

Hvordan skaber man en karriere efter de 50

For nogle er målet at blive økonomisk uafhængig og gå på pension som 50-årig. Men det er reelt kun en strategi for dem, der hader deres job. Nej, målet er at blive bedre til at spille karrierekortene lidt højere oppe i alderen. Det handler bogen Fremtiden er din om

Jeg har arbejdet med lederudvikling i 25 år og haft utallige samtaler med fokus på den enkeltes fremtidige karriere. Jeg har mødt unge, talentfulde mennesker med meget klare planer for deres fremtid, hvilket altid har bekymret mig. Med al deres planlægning var jeg nervøs for, om de lukkede ned for de fantastiske muligheder, som arbejdslivet kan byde på tidligt i karrieren.

Jeg har også mødt talentfulde mennesker i den sene del af deres karriere, der ikke havde nogen plan for den videre del af deres arbejdsliv. Også dette har gjort mig bekymret, men af helt andre grunde.

Når du passerer 50-års alderen, har du fortsat masser af talenter og muligheder at bringe i spil, men det er samtidig således, at dine beslutninger i denne alder vil have betydning for, hvilket muligheder du vil have nogle få år længere fremme.

Der er med andre ord flere døre, der lukker sig, end der åbner sig, når du har passeret de 50 år. Når jeg har italesat dette over for de +50-årige, har de nikket til mit råd, og der er måske endda nogle, der har fulgt det.

De har dog ikke haft mange steder at hente konkret inspiration i ledelseslitteraturen, men det har de nu! Henrik Ørholst har nemlig skrevet en tiltrængt og vigtig bog om karrieren efter de 50.

Boganmeldelse

Fremtiden er din

Forlag: Akademisk Forlag

Af: Henrik Ørholst

Sprog: Dansk

Sideantal: 200

Pris: 245 kr.

ISBN13: 9788750061465

Stjerner: 5 af 6

Anmeldt af Henrik Elsig Andersen

Disclaimer: Henrik Ørholst skriver klummer for InsideBusiness. Denne anmeldelse er dog skrevet ud fra et armslængdeprincip over for Ørholst, der heller ikke har set den før publicering.

Bogen er særdeles velskrevet og ud over at tage afsæt i fakta og data om emnet, bruger forfatteren både egne og andres erfaringer i rigt omfang. Det betyder, at vi kommer bredt omkring, men samtidig også kommer i dybden på en lang række relevante områder.

Det grundlæggende princip i bogen er, at man skal turde genopfinde sig selv og tænke i at udvikle sig gennem hele karrieren. Det betones, at vi skal turde tage chancer og bevæge os ud i nye udfordringer, der stiller krav til os i forhold til at lære nyt, at lære nye mennesker at kende og udvikle nye kompetencer.

Det er dog ikke blot sådanne personlige aspekter om motivation, mod og nysgerrighed, der belyses i bogen, men også mere praktiske aspekter såsom at sikre sig et økonomisk råderum, der gør det muligt at forfølge sine drømme senere i karrieren.

Hader du dit job, så bliv økonomisk uafhængig

For nogle er målet at blive økonomisk uafhængig og gå på pension som 50-årig. Som professor Michael Møller påpeger, er det dog kun en strategi, der kan anbefales til mennesker, der hader deres job. En vigtig pointe i bogen er, at man skal nyde det økonomiske råderum, man har, uden ligefrem at leve ekstravagant. At kunne leve det seniorliv man ønsker kræver, at man har tænkt sig økonomisk om tidligere i livet.

En anden vigtig pointe er behovet for at planlægge den sene del af karrieren. Hvis man f.eks. ønsker at forfølge en bestyrelseskarriere, hvilket er et hyppigt forekommende emne i mine egne dialoger med ledere på den anden side af de 55 år, så anbefales det at starte i god tid, få erhvervet de nødvendige kompetencer og ikke mindst tænke i at få etableret det rigtige netværk.

I det hele taget er netværksdimensionen noget af det, der fremhæves som afgørende vigtigt for at få det optimale ud af den sene del af karrieren. Mange har en for snæver tilgang til, hvordan de kan udfolde deres karriere i en sen alder, og her har bogen en række gode bud på forskellige alternativer. Der fokuseres ud over bestyrelsesroller på muligheder som rådgiver, konsulent, coach, ligesom det at gå ind i frivilligt arbejde afdækkes.

Du kan finde mange konkrete råd i bogen, men igen og igen betones det, at der ikke er ét enkelt svar på alle de vigtige spørgsmål, man som senior står overfor. Vi er alle forskellige, har forskellige forudsætninger, ønsker og behov, så der er ikke simple og enkle opskrifter på at få succes sent i karrieren.

Derimod får du en række gode spørgsmål til refleksion, ligesom der kan findes inspiration fra de mange ledere, der generøst deler ud af deres erfaringer. En vigtig bog om et vigtigt emne, der varmt kan anbefales at læse.

Læs mere

Hvordan er hverdagssadisten eller den machiavellistiske leder på jobbet?

Henry Mintzbergs løsning på et verdenssamfund i ubalance

Få styr på arbejdsmiljøet med udadvendt ledelse

Sådan skal fremtidens arbejdsplads være

Solid bog om EU og klimaet fra Morten Helveg

Lær at håndtere de ni svære arketyper på jobbet

Sådan samler du din ledelse og får dem til at spille sammen som et orkester

It-sikkerhed for en bred kreds af erhvervsfolk

Sådan sælger du til det grå guld

Bogen om Britta

En mustread ledelsesbog

Topkarakter til vigtig bog om rigtig værdiskabelse for samfundet

Kom tæt på historiens største hedgefondspekulant i ny bog

Lærerig og udfordrende bog om menneske og teknologi

Skærmtække for journalister imponerer ikke

Bogen om, hvordan verdens rigdom blev fordelt

Sådan skaber du smart vækst

Stærk bog om at tænke på nye måder

Genudgivet ledelsesbog fortjener en genlæsning