stage

Kultur

Sådan sælger du til det grå guld

Ny bog sætter fokus på, hvordan man sælger til den hurtigt voksende gruppe af ældre. Det er bare en af de gode grunde til at læse 'Stage (Not Age). How to understand and serve people over 60 – The fastest growing, most dynamic market in the world'.

Da jeg sad på skolebænken i forrige årtusind, talte man om befolkningspyramider. Realiteten er, at de i dag snarere ligner træstammer: lige så tykke foroven som forneden. Snart vil de ældre årgange i antal overgå de unge. Og det går så stærkt, at når du har læst denne anmeldelse, vil 20 mennesker alene i USA være fyldt 65 år. Det er ca. 10.000 om dagen. Og det tal stiger.

Trillioner af dollars

Flere ældre og færre unge er dog ikke en nyhed. I 2004 valgte vi i Danmark at nedsætte Velfærdskommissionen for at finde de rigtige strukturelle løsninger.

En anden tilgang er at se de mange ældre som potentielle markedsmuligheder. I USA forventer man således, at det marked, de ældre generationer generer, kan tælles i trillioner af dollars.

Boganmeldele

Stage (Not Age). How to understand and serve people over 60 – The fastest growing, most dynamic market in the world

Af: Susan Wilner Golden

Forlag: Harvard Business Review Press, 2022

Sprog: Engelsk

Sideantal: 199

Pris: 30 USD

Stjerner: 5 af 6

Anmeldt af: Olav Vorup, head of people skills, Maersk Training A/S

Ikke overraskende har det markedspotentiale også kastet en bog af sig. Susan Wilner Golden har forfattet den meget spændende bog ’Stage (Not Age)’, som på kompetent vis forklarer sine læsere markedets strukturer, og hvordan man med succes tilgår det.

Her er det værd at bemærke, at Susan Wilner Golden både har en baggrund som venturekapitalist, en doktorgrad i folkesundhed og en mastergrad inden for samme, der daterer sig tilbage til 1978. Golden skriver således ikke kun om markedet for folk over 60 år. Hun er selv en del af det og har en særdeles velfunderet indsigt i det.

Den personlige dimension – det, at Golden selv er en del af det marked hun gerne vil hjælpe virksomhederne med at få en bedre forståelse af – er tydeligvis en af bogens forcer. Man mærker, at forfatteren har noget på spil og på ingen måde ønsker at lade sig skære over én kam ved bare at blive kategoriseret under fællesbetegnelsen ’gammel’.

18 nye kundesegmenter

Bogens første del handler faktisk om, hvordan indsigt, tænkning og i særdeleshed sprog som noget af det første nødvendigvis må forandres hos dem, der ønsker succes i dette marked. Golden introducerer bl.a. en model, der indeholder ikke mindre end 18 segmenter fordelt på tværs af 5 livsfaser. Hvordan man bevæger sig igennem de forskellige faser og segmenter over tid eksemplificeres med personfortællinger.

Goldens evne til at splitte ’den ældre generation’ i atomer og lade læseren se mangfoldige facetter af livet efter de 60 år er eminent og med til at gøre dette afsnit til bogens bedste.

Anden del er i høj grad baseret på virksomhedscases, der med al tydelighed eksemplificerer de mange muligheder i markedet, men også behovet for innovationskraft. Emballage med større og mere læsevenlig tekst er simpelthen ikke nok for at begå sig i dette marked.

Der er mange gange tale om radikalt anderledes produktudbud. Der er også behov for at kunne relatere sig til, at kommunikations- og salgskanaler bl.a. skal forholde sig til ikke blot de ældre brugere – hvor de end måtte være i segmentmodellen – men også deres børn, som mange gange giver input i købsøjemed, hvis ikke de er de reelle beslutningstagere.

Videnskabskvinden og venturekapitalisten

Hvor bogens første del er skrevet af doktoren i folkesundhed, er anden del skrevet af venturekapitalisten. Det er klart med til at give inspiration, men de mange cases og eksempler bliver til tider som spredt fægtning.

På bedste Harvard Business Review-stil, hvor bogen også er udgivet, efterfølges hvert kapitel dog af en række ’indkogte’ anbefalinger. Det fungerer godt at repetere på en anvendelsesorienteret facon. Nogle gange bliver rådene dog for generelle, fordi de skal indeholde alle nuancer på to linjer.

Men ingen tvivl om, at bogen samlet set både er en stærk replik og praktisk guide til en demografisk udvikling, som ikke kan eller skal ignoreres. For de virksomhedsledere og eksperter, der ønsker at gøre sig kloge på denne udvikling, er bogen et mustread.

 

Læs mere

Bogen om Britta

En mustread ledelsesbog

Topkarakter til vigtig bog om rigtig værdiskabelse for samfundet

Kom tæt på historiens største hedgefondspekulant i ny bog

Lærerig og udfordrende bog om menneske og teknologi

Skærmtække for journalister imponerer ikke

Bogen om, hvordan verdens rigdom blev fordelt

Sådan skaber du smart vækst

Stærk bog om at tænke på nye måder

Genudgivet ledelsesbog fortjener en genlæsning

Ny bibel om succesformlen for M&A

Cepos’ visioner for Danmark har passeret sidste salgsdato

Et godt indspark om den falske iscenesættelse af den perfekte leder

Mindful ledelse – et værktøj til personlig udvikling også for stærke ledere

Et indblik i generationsledelse gør os ikke klogere 

Bliv klogere med kunstig intelligens